CEVAPLANMIŞ SORULAR

5.7.2014
Soru : Gökhan Kaya

Her iki alt ekstremitede Avf dfv sfv pv yönelik încelemelerde vasküler kontur muntazam olup kalibrasyonları normaldir.augmentasyon eşliğinde yapılan incelemelerde yüzeyel femoral vende augmentasyona Cewap normaldir.valsalva manevrası sırasında sağ ana femoral vende grade 3 sol ana femoral vende safenofemoral bileşke düzeyinde grade 3 reflü akım izlenmiştir.sağ popliteal vende grade 3 sağ safeno popliteal bileşkede grade 3 reflü akım izlenmiştir.sağ yüzeyel femoral ven kapak düzeyinde grade 3 sol yüzeyel femoral vende grade 1 reflü akım izlenmiştir.yüzeyel venöz sistemde; sağ safenafemoral bileşke dahil , vena safena magnada grade 3 reflü akım izlenmiştir.sağ vena safena uyluk bölgesindeki ven çapı 4.1 mm ölçülmüştür.sol safenofemoral bileşke dahil sol safen vende grade 4 reflü akım izlenmiştir.sol vena safena magna uyluk bölgesinde safen ven çapı 6.1 mm ölçülmiştür.sol krural bölge anteromedial kesimde en geniş çapı 6 mm olan variköz pakeler izlenmîştir.sağ vena safena parvada en geniş çapı 5.6 mm ölçülmüş olup,kruris proksimal düzeyinde grade 3 reflü akım izlendi.ayrıca vena safena parvaya drene olan en geniş çapı 6.7 mm olan variköz pakeler izlenmiştir.sol vena safena parva lümen çapı ve akım fotrmu normaldir.anterior ve posterîor tibial ve kalf venlerinde trombüse ait görünüm izlenmemiş normal akım bulguları rastlanmıstır.bu lokalizasyondaki komminikan venlerde venöz yetmezlik lehine retrograd akım gözLenmemiştir.sonuç;her iki alt ekstremitede venöz trombüs lehine bulgu saptanmamıştır.sağ ana femoral vende ve sol ana femoral ven safenofemoral bileşke düzeyinde grade 3 reflü akım izlenmiştir.sağ popliteal vende ve sağ safenopopliteal bileşkede grade 3 reflü akım saptanmıştır.sağ yüzeyel femoral ven kapak düzeyinde grade 3 ,sol yüzeyel femoral vende grade 1 reflü akım izlnmiştir.sağ safenofemoral bileşke dahil vena safena magnada grade 3 reflü akım izlnmiştir.sol safenofemoral bileşke dahil sol safen vende grade 4 reflü akım izlenmiştir.sağ vena safena parva kruris proksimal düzeyde grade 3 yetmezlik izlenmiştir. Hocam bunu anlayabileceğim dilden söylermisiniz tedavi yöntemi olarak nasıl dewam etmem gerekir varis çorabı ve modet 500mg önerdiler şimdiden teşekkürler ..

Cevap

Gökhan Bey çorap ve ilaç ile varis tedavi edilmez sadece şikayetler azaltılabilir. Ayrıca varis tedavisinde klasik ameliyatı hemen hemen hiç bir hastaya önermiyorum. Ameliyatlar genellikle hedefe yönelik olmuyor ayrıca ameliyata ve anesteziye bağlı riskler var. Ancak, sizin varislerinizin mutlaka tedaviye ihtiyacı var. Size tavsiyem Doppler incelemenizi deneyimli bir girişimsel radyoloji uzmanına tekrar yaptırın ve aynı hekime modern yöntemler ile ( endovenöz lazer ablasyon/ RF ablasyon yada su buharı ablasyonu ile)tedavinizi yaptırın. Ayrıca ameliyatlı tedavilerde tedavi doğru hedefe yönelik yapılmadığından tekrarlama ihtimali çok yüksektir. Görüntüleme eşliğinde yapılan hedefe yönelik tedavilerde tekrarlama ihtimali çok düşüktür. Şimdiden geçmiş olsun.

7.7.2014 tarihinde Doç. Dr. Mehmet Mahir Atasoy
SOSYAL MEDYA