CEVAPLANMIŞ SORULAR

25.3.2015
Soru : kevser kahraman

Her iki tarafta femoropopliteal ve krural bölge derin venleri ile safenofemoral bileşke, vena safena magna ve parva görüntülenmiştir. İncelenen venöz yapılar normal kalibrasyonda olup lümen iç yüzeyleri düzenlidir. Basmakla lümen komprese olabilmektedir. Trombozis bulgusu saptanmamıştır. Renkli Doppler ile yapılan incelemede, lümen renkle tam olarak dolmaktadır. Akım yönü normal ve fazik karakterdedir. Valsalva manevarsı ile sol derin femoral vende grade I reflü akım izlenmiştir. Valsalva manevarsı ile sağ ana femoral vende grade I, büyük safen ven proksimal kesiminde grade II reflü akım izlenmiştir. Diğer venöz yapılarda Valsalva ve kompresyon manevraları ile ters yönlü akım gelişmemiştir. SONUÇ: Sol derin femoral vende grade I reflü akım Sağ ana femoral vende grade I, büyük safen ven proksimal kesiminde grade II reflü akım

Cevap

Kevser hanım raporunuza göre çok ciddi varis hastalığınız yok ama Doppler incelemesi siz yatar durumda iken yapıldı ise kesinlikle güvenilir değildir. Doppler incelemesi mutlaka siz ayakta iken yapılmalı. Doppler incelemeniz ayakta yapılmadı ise mutlaka varis tedavisi konusunda deneyimli bir girişimsel radyoloji uzmanına tekrar muayene olmanızı öneririm.

29.3.2015 tarihinde Doç. Dr. Mehmet Mahir Atasoy
SOSYAL MEDYA