CEVAPLANMIŞ SORULAR

28.9.2013
Soru : KADER ÇAĞAN

Hocam merhaba 33 yaşındayım.2007 yılında sol bacak varis operası geçirdim.Fakat sağ bacakta yüzeyel varisle birlikte cilt de belirli yerlerde morarmalar+sol da ise ayak bileğin de yüzeyel varis ve morarmalar oluştu.Bunun yanı sıra bacaklarda dolgunluk hissi zaman zaman ağrı ayaklarımı hissedemeyecek derece de soğukluk üşüme,soğuk ortamdan sıcak ortama geçişlerde şiddetli derecede kaşın mevcuttur.Çok kısa süre zarfında Vönöz Doppler USG çekindim.Yazacağım bu sonuca göre nasıl bir yol izlemem gerekeceği konusunda beni aydınlatırsanız çok memnun olurum.Şimdiden teşekkürlerimi sunuyor,kolay gelsin diyorum. VENÖZ DOPPLER USG SONUCU: Sağ anal femoral ven,femoral ven ve derin femoral ven ile popliteal ven açıktır.Kompresyon ve augmentasyon yanıtları tamdır.Valsalva manevrası ile reflü izlenmemiştir.Trombus izlenmemiştir. Sol ana femoral ven,femoral ven ve derin femoral ven ile popliteal ven açıktır.Kompresyon ve augmentasyon yanıtları tamdır.Valsalva manevrası ile reflü izlenmemiştir.Trombus izlenmemiştir. Sol büyük safen ven trasesinde SFJ'den baldır proksimaline kadar 2-3 mm çapında aksesuar büyük safen ven izlenmektedir.Bu lokalizasyondan distalde aksesuar büyük safen ven ile birleşen 3 mm çapında yüzeyel venler izlendi.Belirgin venöz yetmezlik saptanmadı. Sağ büyük safen ven proksimalde 6 mm olup sağ SFJ'de valsalva manevrası esnasında grade 3 reflü akım izlenmektedir.Diz eklemi düzeyinde sağ büyük safen ven 11 mm çapa ulaşmaktadır.Sağ baldır proksimalinde Posteromediyal aksesuar VSM çapı 4 mm olup valsalva manevrası esnasında grade 2 reflü akım göstermektedir.Sağ Coskett 3 perforan ven çapı 4 mm ve valsalva manevrası esnasında grade 2 reflü akım götermektedir. Her iki baldır posteriyorunda küçük safen ven ile lateral Gastrokinemial ven arasında 7 mm çapında totiyöz perforan ven izlendi.Bu venlerde de valsalva manevrası esnasında grade 2-3 reflü akım mevcuttur. Ayakta pozisyonda solda daha bwlirgin olmak üzere her iki derin krural venlerde 7 mm çapa ulaşan dilatasyon ve vönöz akımda belirgin yavaşlama mevcuttur. SONUÇ:Sol büyük safen ven opere,sol büyük safen ven trasesinde aksesuar büyük safen ven,Sağ SFJ'de venöz yetmezlik+sağ baldırda yüzeyel venöz varis her iki baldırda derin Venöz Yetmezlik ?

Cevap

Kader hanım, şanslısınız, çok detaylı ve düzgün bir Doppler incelemesi yapılmış size. Öncelikle doğru bir yerde bu konuda bilgili bir hekime Doppler yaptırdığınız için işin en önemli kısmını halletmişsiniz. İkinci basamak doğru tedavi olacaktır. Raporunuzdan anladığım sağ bacağınızın tedaviye ivedilikle ihtiyacı olduğudur. Sol tarafta ameliyat olmuş olmanıza rağmen tekrarlama emareleri var. Onun da değerlendirilip ufak rütuşlar ile sağlığına kavuşturulması gerekiyor. Size elbette klasik cerrahiyi değil modern yöntemleri öneririm. Sizin varisleriniz de bu modern tedaviler için ideal gibi duruyor. Şimdiden geçmiş olsun.

3.10.2013 tarihinde Doç. Dr. Mehmet Mahir Atasoy
SOSYAL MEDYA