CEVAPLANMIŞ SORULAR

16.7.2014
Soru : sevda akçe

Hocam merhaba. Ven çapları ve duvar kalınlıkları simetrik ve normal sınırlardadır.Venlerin lümenleri açık olup tromboz lehine bir bulgu saptanmamıştır. Popliteal ven ile iştirakli trifikasyon venlerinde akım normal olarak izlenmektedir. Alt ekstremite venlerinde akım normal olarak izlenmiştir. Sağda femoral vende grade 1 reflü izlendi. Sağda popliteal vende grade 1-2 reflü izlendi. Solda popliteal vende grade 2 reflü izlendi. Hocam ne yapılması gerekiyor. Şimdiden teşekkür ederim.

Cevap

Sizin Doppler tetkikiniz ciddi bir toplardamar hastalığınız yok gibi raporlanmış. Eğer şikayetleriniz fazla ise tekrar bir girişimsel radyoloji uzmanına Doppler yaptırmanızı öneririm. Tedavi olmanız gerekecek ise önerim mutlaka ameliyatsız varis tedavileri konusunda (bunlar lazer ablasyon, RF ablasyon ya da buhar ablasyonu olabilir) deneyimli bir girişimsel radyoloji uzmanına tedavi olmanızdır. Varislerin artık eski usul cerrahi tedavileri tüm dünyada terkediliyor. Asıl olan tedaviyi yapacak hekimin aynı zamanda Doppler ile kendisinin teşhis koyması ve sadece lokal anestezi ile hedefe yönelik modern tedaviyi görüntüleme eşliğinde size uygulayacak olmasıdır. Sonuç olarak doğru hekimi bulmanız en önemli konu, doğru yöntem zaten doğru hekim tarafından size uygulanacaktır. Şikayetleriniz çok fazla değilse, siz ayakta iken yapılacak detaylı bir Doppler tetkiki sonrasında bazı öneriler ile birlikte takip edilebilirsiniz Şimdiden geçmiş olsun.

16.7.2014 tarihinde Doç. Dr. Mehmet Mahir Atasoy
SOSYAL MEDYA