CEVAPLANMIŞ SORULAR

22.5.2014
Soru : Leyla

İnceleme erekt duruşta ve supine pozisyonda yapılmıştır. Derin venöz sistemde; Her iki alt ekstremitede ana femoral (AFV), derin femoral (DFV), Yüzeysel femoral vene (SFV) ve poptieal venlere (PV), yönelik incelemelerde vasküller kontur muazzam olup kalibrasyonları normaldir. Venöz yapılarda prob basısı ile kompresyon sağlanmaktadır. Lümen içerisinde trombüs lehine görünüm saptanmamıştır. Venöz yapılarda normal spontan fazik akım izlenmektedir. Augmentasyon eşliğinde yapılan incelemelerde; yüzeysel femoral vende augmentasyona cevap normaldir. Valsalva manevrası sırasında yüzeysel femoral vende grade 2, sağ poptiteal vende grade 3, sol ana femoral vende grade 1 reflü akım izlenmiştir. Sağ poptieal ven çapı 8.9mm olarak ölçülmüştür. Yüzeysel venöz sistemde: Sağ vena safena magnada, safenofemoralbileşkeden önceki kapakdüzeyinde, uyluk proksimal ve orta düzeylerde grade 3 reflü akım izlenmiştir. Sağ vena safena magna en geniş çapı 8,9mm olarak ölçülmüştür. Sol vena safena magnada safenofemoral bileşke dahil olmak üzere grade 3 reflü akım saptanmıştır. Sol vena Safena magna engeniş çapı 9.9 mm olarak ölçülmüştür. Her iki vena safena parva çapları normal sınırlardadır. Yetmezlik lehine ters akım saptanmamıştır. Anterior ve posterior tibial ve kalf venlerinde trombüse ait görünüm izlenmemiş, normal akım bulguları saptanmıştır. Bu lokalizasyondaki komminikan venlerde venöz yetmezliklehine retrograd akım gözlenmemiştir. SONUÇ: Her iki taraf ekstremitede venöz trombüs lehine bulgu saptanmamıştır. Sağ vena safena magnada, uyluk proksimal ve orta düzeylerde grade 3, sağ ana femoral vende ve sağ yüzeysel femoral vende grade 2, sağ popliteal vende ve sol vena safena magnada safenofemoral bileşke dahil olmak üzere grade 3 yetmezlik bulguları saptanmıştır.

Cevap

Hanife hanım öncelikle şunu belirtmeliyim ki çok detaylı ve güzel bir Doppler tetkiki yapılmış size. Tetkiki yapan radyoloji uzmanı arkadaşım konuya vakıf deneyimli bir radyolog muş. Sizin durumunuza gelince endovenöz lazer ablasyon tedavisinden çok fayda görebilirsiniz. Zaten hiç bir durumda ameliyat önermiyorum hastalarıma. Modern tedavi yöntemleri çok daha kolay ve daha başarılı. Size önerim hava sıcaklıkları artmadan tedaviniz olmanız. Sıcaklarda tedavi sonrası 15 gün giyilmesi gereken varis çorabının giyilmesi sıkıntı oluyor. Biz de bu nedenle haziran ayının başından itibaren yeni hasta kabul etmiyoruz, bilginiz olsun. Şimdiden geçmiş olsun.

22.5.2014 tarihinde Doç. Dr. Mehmet Mahir Atasoy
SOSYAL MEDYA