CEVAPLANMIŞ SORULAR

3.10.2016
Soru : halit yardım

Merhabalar... Renkli Doppler sonucuna göre; Derin venöz yapılar normal kalibrasyonda olup lümen iç yüzeyleri düzenlidir.Trambozis bulgusu saptanmamıştır. Sol DVT yoktur. Sağ ana femoral ven inguinal kanalda açıktır. Sağ safenofemoral bileşkeden itibaren ana-yüzeyel-derin femoral venlerde, popliteal vende, krural venlerde çap artışı, lümende trombüs ile karakterize akut tromboz söz konusudur. Her iki büyük safen ven tüm trasesi boyunca açık olarak izlenmektedir. Trombosiz bulgusu yoktur. Her iki küçük safen ven açık olup trombosiz bulgusu yoktur. SONUÇ: Sağ-ana-yüzeyel-derin femorel vende, popliteal vende, derin krural venlerde akut tromboz. Geçirdiğim boyu fıtığı ameliyatı sonrası akciğererime pıhtı atmış ve 11 gün yoğun bakımda kaldım. Doppler sonucuna göre bacağımda DVT varmı acaba Şu an tedavi olarak Hibor enjeksiyon kullanıyorum. Acaba bacak için kalp damar cerrahisine görünsem faydalı olur mu?

Cevap

verilen kan sulandırcıları kullanın kardiyoloji ya da kalp damar cerrahisi takibi yeterli olur

11.10.2016 tarihinde Doç. Dr. Mehmet Mahir Atasoy
SOSYAL MEDYA