CEVAPLANMIŞ SORULAR

11.1.2016
Soru : merve arslan

Merhabalar sol v.iliaka eksterna, v.femoralis comminis, v.femoralis süperficialis, v.saphena magna, v.poplitea,tibialis anterior ve posterior ven çiftleri açık olup kranial yönde homojen akım formasyonları izlenmektedir. kompresyon ve augmentasyona yanıt yeterlidir. trombozis bulgusu saptanmadı. kaydedilen akım örnekleri solunum ile faziktir. valsalva ile v.femoralis süperficialis proksimal 1/3 ünde grade 1 reflü akım örnekleri izlenmektedir. snç: sol v.femoralis süperficialis proksimal 1/3 ünde grade1 venöz yetmezlik

Cevap

23.1.2016 tarihinde Doç. Dr. Mehmet Mahir Atasoy
SOSYAL MEDYA