CEVAPLANMIŞ SORULAR

20.7.2016
Soru : Murat CELEPOGLU

Soru : Iyı akşamlar dr bey Sağ eksremitede derin ve yüzeysel sistemi oluşturan ana yüzeyselderin femoral venler popliteal vena sefana magna femoral ven bileşkesi incelenmiştir.Agumetesyona ve kopresyona yanıt tamdır.Tromboz lehine bulgu izlenmemiştir.Sag VSP kalbrasyonu proksimalde 5 mm ölçülmüs olup komşuluğunda ince kalibrasyonlu nontromboze pakeler dikkat çekmiştir. Sa CFV ve SFV de valdsalva maneverasıile grade 3 venözz yetmezlik lehine reflü akım mevcuttur.SağVSP de grade 4 venöz yetmezlik lehine reflü akım izlenmiştir.bilgi için teşekkürler

Cevap

12.8.2016 tarihinde Doç. Dr. Mehmet Mahir Atasoy
SOSYAL MEDYA