CEVAPLANMIŞ SORULAR

11.4.2014
Soru : mehmet ferruh cinel

vena safena magnaya safeno femoral bileşkeden itibaren yüksek volümlü kontinü venöz reflü oluşmaktadır.(yüksek grade safen yetmezlik)safen ven çapı bileşke düzeyinde 6mm,uyluk proksimal segmentte 5mm,orta ve distal segmentte 6mm ve kural düzeyde 7mm dir.ven uyluk orta segment seviyesinde duplikasyon göstermektedir.anterior ve yüzeysel kompenent tortüozite göstermektedir.posterior derin kompanent distal segment düzeyinde tortuözdür.çapı 9.5mm ye ulaşan lokal anevrizmatik genişlemelergöstermektedir.uyluk distal medial ve kruris proksimal postero medialde çapları 5mm ye ulaşan varis pakeleri izlenmiştir.uyluk proksimal posteriorda 4mm çapa ulaşan primer varisler saptanmıştır.kruris distal medialde perforan venöz yetmezlik mevcuttur.perforan ven çapları valsalvada 4mm dir.yetmezlikj düzeyinde çapları 3.5mm ye ulaşan milimetrik lokal varisler saptanmıştır. yukarıdaki sonucun bizim anlayabileceğimiz gibi anlatılmasını,bu sonuçlara göre ne durumdayım ameliyat söz konusumu eğer olacaksa lazer mi yoksa kasık ve bilekten kesilerek çıkarılma yöntemimi daha sağlıklı sonuç verir.Ameliyat olunmazsa ne gibi handikaplar yaşarım.ilginize şimdiden teşekkürler.

Cevap

Öncelikle size söylemem gereken şey tedavinizin Doppler görüntülemesi eşliğinde modern yöntemlerden biri ile yapılmasının en iyi sonucu vereceğidir. Ancak birçok hekim kendi bildiği, eğitimini aldığı yöntemi size önerecektir elbette. Bazı hekimlerde tecrübesi ve eğitimi olmadığı halde bu modern ameliyatsız tedavileri yapabileceğini iddia edebilir. Hatta belki bazı basit vakaları da yapabilirler, ama hiç bir zaman en doğru tedaviyi uygulayamaz. Bu durumda size düşen ameliyatsız varis tedavileri konusunda (bunlar lazer ablasyon, RF ablasyon ya da buhar ablasyonu olabilir) deneyimli bir girişimsel radyoloji uzmanına tedavi olmanızdır. Varislerin artık eski usul cerrahi tedavileri tüm dünyada terkediliyor. Asıl olan tedaviyi yapacak hekimin aynı zamanda Doppler ile kendisinin teşhis koyması ve sadece lokal anestezi ile hedefe yönelik modern tedaviyi görüntüleme eşliğinde size uygulayacak olmasıdır. Sonuç olarak doğru hekimi bulmanız en önemli konu, doğru yöntem zaten doğru hekim tarafından size uygulanacaktır. Şimdiden geçmiş olsun.

15.4.2014 tarihinde Doç. Dr. Mehmet Mahir Atasoy
SOSYAL MEDYA