VARİS HASTALIĞIM VAR NE YAPMALIYIM ?

18 Eki 2017
Varis hastalığım var ne yapmalıyım ?

1.  Öncelikle hastalığınızın derecesinin ve size uygun olan tedavi seçeneğinin belirlenmesi amacı ile detaylı Doppler incelemesi yaptırmalısınız. Doppler tetkikini yapan hekimin varis hastalığı konusunda deneyimli bir radyoloji uzmanı olması doğru teşhis ve başarılı tedavi için  çok önemlidir. Ülkemizde varis hastalarının çok büyük bir kısmı yanlış yada eksik teşhis nedeni ile başarısızlık ile sonuçlanan tedavilere mahkum edilmektedir. Varis tedavisinde ideal olan bu hastalığın teşhisinin, tedavisinin ve takibinin aynı hekim tarafından yapılmasıdır. Ancak bu şekilde sağlıklı bir tedavi yapılabilir.
Günümüzde bu üç görevi yerine getirme konusunda ihtisas sahibi olan tek hekim gurubu girişimsel radyoloji uzmanlarıdır.

2.  Detaylı Doppler ile teşhis yapıldıktan sonra hekiminiz size uygun olan tedavi seçeneklerini anlatır. Size genellikle klasik cerrahi tedavi yerine modern tedavi yöntemlerini önerecektir. Son yıllarda Klasik cerrahi tedavi, genel anestezi gerektirmesi, yaklaşık %5 e varan oranlarda toplardamarlarda pıhtı ve sinir zedelenmesine sebep olması, normal hayata dönüşün geç olması ve varislerin ameliyattan sonra hastaların yaklaşık yarısında tekrarlaması nedeniyle zorunlu haller dışında tercih edilmemektedir.

Modern yöntemlerden   Endovenöz Lazer Ablasyon ile varis tedavisi  en çok tercih edilen, orta ve uzun vadeli sonuçları bilimsel yayınlarda %93-100 oranında başarılı bulunmuş bir yöntemdir. Yan etkilerinin az olması hemen günlük aktivitelere dönebilmeniz, işlem sonrası evinize yürüyerek gidebilmeniz ve 40 dakika gibi kısa bir sürede lokal anestezi ile Doppler eşliğinde yapılan bu işlemi daha da tercih edilir kılmıştır. Üstelik tedavi sonrası hatalığın tekrarlama oranları da cerrahiye göre çok düşüktür.

3.   Tüm bu bilgiler ışığında varis hastalığınız uygun ise (ki hastaların %90 ında uygundur) Endovenöz Lazer Ablasyon ile varis tedavisi ve gerekli hallerde tamamlayıcı ultrason eşliğinde skleroterapi tedavileri için randevu verilir. Yurtdışından yada İstanbul dışından gelen hastalarımız önceden belirtirlerse aynı gün içinde hem teşhis hem de tedavi işlemi yaptırabilirler. 

Girişimsel Radyoloji Bölümümüzde  varis hastalığı, toplardamar anatomisi, varyasyonları, fizyolojisi ve Doppler Ultrasonografisi konusunda deneyimli uzman ekibimizin detaylı Doppler incelemesi ile tüm geri kaçış nedenleri ile varise neden olan hasarlı damarları bizzat tespit edip işaretler. Teşhis sonrasında, Doppler görüntüleme eşliğinde lokal anestezi ile tüm hasarlı damarların ve varis pakelerinin tedavisini size uygun modern yöntemler ile gerçekleştirir. Genellikle varis hastalığının sebebini ortadan kadırmak için Endovenöz Lazer Ablasyon ile varis tedavisi ve devamında ultrason eşliğinde köpük skleroterapisi ile varislerinizden tamamen kurtulmanıza yardımcı oluruz. 

Radyoloji Anabilim Dalımızda  Endovenöz Lazer Ablasyon ile varis tedavisi  için başvuracak hastalarımız için süreç aşağıda sıralandığı şekilde işlemektedir..

  1. Hastalarımız telefonla ya da bizzat başvurarak, Ameliyatsız Varis Tedavisi için  Girişimsel Radyoloji Bölümünden  randevu alırlar.
  2. Randevu günü şikayetleri ve mevcut diğer rahatsızlıkları ile ilgili bir form doldururlar. girişimsel radyoloji uzmanımız ile yüzyüze konuşup sıkıntılarını anlatırlar ve muayene olurlar.
  3. Genellikle aynı gün tedaviyi yapacak girişimsel radyoloji uzmanımız  “Renkli Doppler ultrasonografi” incelemesini yapar, bu incelemede varislere neden olan hasarlı damarlar tesbit edilir, bu damarların işlem öncesi haritalaması yapılır.
  4. Hastalarımız, renkli Doppler Ultrasonografi bulguları ışığında hastalığın tedavi seçenekleri hakkında bilgilendirilir, tedavilerle ilgili onam formları verilir.
  5. Genellikle ayrı bir güne tedavi randevusu verilir (Randevu alırken belirtilirse yurtdışından yada diğer şehirlerden gelen hastalarımıza ultrason tetkiki ve tedavisi aynı gün uygulanabilir).
  6. Hastalarda Doppler Ultrason sonucu ve çizilen damar haritasına göre endovenöz lazer, köpük- sıvı skleroterapi, perkütan RF gibi yöntemlerden biri ya da birkaçı uygulanır. Uygulama, varislerin türü ya da yaygınlığına göre bir ya da birkaç seans olabilir.
  7. Tedaviden  1-3 ay sonra hastalarımız kontrole çağrılır. Bu kontrolde hastalarımızın tedavi sonuçları incelenir, varsa şikayetleri dinlenir, Renkli Doppler incelemesi tekrarlanarak kaçak yapan damarların kapanıp kapanmadığı kontrol edilir. İlave tedaviler gerekiyorsa Doppler eşliğinde uygulanır.
SOSYAL MEDYA